podatki podjetja

matična številka: 5438853000
davčna številka: SI63670801
firma: DL CONTACT, optika in trgovina, d.o.o.
skrajšana firma: DL CONTACT, d.o.o.
sedež: Zagorje ob Savi
poslovni naslov: Cesta zmage 3, 1410 Zagorje ob Savi